Rezidba jabuke

Da bi se jabuka pravilno orezala, moraju se razlikovati nerodne i rodne grane. Tipicne nerodne grane jabuke su vodopije, jednogodisnji lastari izbili na starijim osnovnim granama. Zimskom rezidbom uklanjaju se do osnove. Najlakse se prepoznaju po tome sto su duze od lastarasa cvetnim i drvnim pupoljkom.
crvena jabukaDruga vrsta nerodnih grana su lastari izbili na dvogodisnjem drvetu, koji po pravilu ne nose cvetne pupoljke (osim u “zlatnog delisesa” i “jonatana”). Ovi lastari su od posebnog znacaja jer se na njima obrazuju rodne grane u sledecoj vegetaciji. Ove grane se uklanjaju samo ako ih je previse. Od rodnih grana treba razlikovati vite i kratke rodne grane. Prve su dugacke 10-25 cm, tanke su i sa jednim cvetnim pupoljkom na vrhu. Daju slabiji kvalitet ploda i uglavnom se potpuno uklanjaju.
Najkvalitetnije rodno drvo jabuke predstavljaju rodne grane duzine 1-10 cm. One se, zavisnosti od sorte, obrazuju na dvogodisnjem ili starijem drvetu. Najkvalitetnije plodove daju u prvoj godini posle obrazovanja cvetnih pupoljaka, a sa staroscu kvalitet ploda opada. Ove rodne grane se ne orezuju, osim sto se ponekad proredjuju, ako su preguste.
Osnovni cilj rezidbe jabuka je ostavljanje obilja kratkih rodnih grana. Da bi se obnovile kratke rodne grane, koje vremenom daju kvalitetne grane, neophodno je ostavljati i lastare na nerodnomdrvetu, na kojima ce se one obrazovati.